Członek Rady Nadzorczej

Mec. Paweł Kopij

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu oraz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Od 2013 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką, a od stycznia 2016 roku wykonuje zawód adwokata oraz doradcy restrukturyzacyjnego także jako wspólnik w ramach spółki cywilnej Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Kopij, Zubrzycki i Wspólnicy s.c.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz prawie procesowym, a także w prawie spółdzielczym. Doradza także w kwestiach związanych z procesem budowlanym, inwestycjami infrastrukturalnymi oraz prawem zamówień publicznych. Prowadzi sprawy dotyczące restrukturyzacji i upadłości, w tym upadłości konsumenckiej, obsługując także w tym zakresie syndyków. Reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji, a także w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W Credit Invest S.A. odpowiada za kontrolę Spółki w obszarze analiz stanu prawnego projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek: 9.00 – 17.00