Prezes Zarządu

Michał Podgórski

Współzałożyciel Credit Invest S.A. Od ponad 10 lat zawodowo związany z finansami, bankowością oraz księgowością. Dotychczas z powodzeniem zajmował się analizowaniem finansów przedsiębiorstw oraz prowadzeniem księgowości dużych międzynarodowych firm. W latach 2012-2016 pracował w największej firmie zarządzającej wierzytelnościami Europy Środkowo-Wschodniej – Kruk S.A. Był odpowiedzialny za zaawansowane analizy finansowe na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Właścicieli, a także prognozy krótko- i długoterminowych przepływów pieniężnych dla celów zarządzania płynnością finansową i oceny ryzyka we wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej KRUK S.A. Przygotowywał analizy i rekomendacje dotyczące emisji obligacji sekurytyzacyjnych (publicznych oraz prywatnych) w kraju, jak i za granicą.

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piatek: 9.00 – 17.00

 

 

Partner