Karol Kubiak, 10 sierpnia 2016

Sekurytyzacja – czym jest i jaka jest jej historia?

Sekurytyzacja jest nazywana nowoczesną techniką refinansowania, aczkolwiek pierwsza tego typu transakcja została przeprowadzona już w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Jest to zatem technika, która rozwija się na światowych rynkach finansowych od ponad 40 lat.

Na czym polega sekurytyzacja? Zgodnie z opisami, które znaleźć można m.in. w Encyklopedii Zarządzania czy Wikipedii sekurytyzacja to proces, w którym przedsiębiorstwo posiadające należności (z tytułu umów kredytów, pożyczek, leasingów itp.) odsprzedaje je innemu podmiotowi tzw. Spółce Specjalnego Przeznaczenia (SPV – Special Purpose Vehicle), który pod ich zastaw emituje krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe. Dzięki tej transakcji pierwszy podmiot znacznie szybciej otrzymuje środki finansowe (nie musi czekać na spłaty rat od dłużników), a drugi podmiot zarabia na oprocentowaniu i dodatkowych opłatach za rozłożenie danych zobowiązań na raty.

Historia:

Pierwszą na świecie transakcję sekurytyzacji przeprowadzono na kredytach hipotecznych w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. W Europie pionierem sekurytyzacji była Wielka Brytania. Tam również przeprowadzono ją na kredytach hipotecznych. Kolejny europejski kraj, w którym zastosowano tę technikę były Niemcy w roku 1990.

Zastosowanie tej techniki na rodzimym rynku stało się możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian w ustawach o prawie bankowym i funduszach inwestycyjnych. Pierwsza polska transakcja oparta na sekurytyzacji przeprowadzona została w 2000 roku przez Bank PKO S.A.

Przez blisko 16 lat (od roku 2000 do roku 2016) sekurytyzacja w Polsce miała sens ekonomiczny jedynie dla banków. Dopiero aktualizacja ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (tzw. ustawa “antylichwiarska”) otworzyła możliwości sekurytyzacji sektora pożyczek niebankowych. Nowe regulacje prawne w znaczący sposób ograniczyły rentowność tego sektora finansów i wymusiła wręcz konieczność udzielania pożyczek na większe kwoty i dłuższy okres. W efekcie firmy pożyczkowe musiały zmierzyć się z wyzwaniem utrzymania płynności finansowej, a to z kolei wzbudziło ich zainteresowanie stosowania sekurytyzacji.

W wyniku potrzeby rynku grupa doświadczonych specjalistów stworzyła Spółkę Sekurytyzacyjną Credit Invest S.A., która skupia się na finansowaniu firm udzielających pożyczek konsumenckich.

 

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piatek: 9.00 – 17.00

 

 

Partner