Karol Kubiak, 4 stycznia 2017

Historia powstania Credit Invest S.A.

Spółka Credit Invest S.A. rozpoczęła działalność w marcu 2016 roku w wyniku olbrzymiej potrzeby rynku na produkt inwestycyjny, który łączy w sobie dwie wysoce pożądane cechy: stabilny zysk oraz względny poziom bezpieczeństwa.

Inspiracją dla powstania Credit Invest S.A. był model biznesowy jednego z polskich funduszy sekurytyzacyjnych inwestującego w branży wierzytelności głównie bankowych i telekomunikacyjnych. Fundusz inwestuje w nieobsługiwane wierzytelności detaliczne, zakupywane z dużym dyskontem od takich instytucji jak np. banki czy firmy telekomunikacyjne. Ściągalność należności jest bardzo przewidywalna, stąd można oczekiwać stabilnego i równomiernego wzrostu wartości inwestycji. Jako, iż jest to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty minimalna kwota inwestycji to ponad 300 000zł. Z tego powodu produkt ten jest dostępny jedynie dla zamożnych Inwestorów. Warto nadmienić, że w tej grupie Klientów jest on bardzo popularny. Główne atuty inwestycji to łatwość wyceny jednostki, przewidywalne przyrosty kapitału oraz brak powiązań z rynkiem giełdowym, a co za tym idzie nie występują tam wahania wartości ulokowanych oszczędności. Już podczas podpisywania umowy Inwestor jest w stanie przewidzieć ile dokładnie zarobi w określonym czasie.

Rekordowy popyt na inwestycje wierzytelnościowe w latach 2014-2015 spowodował, że zarząd Szkoły Inwestowania S.A. rozpoczął poszukiwania sposobu na stworzenie podobnej możliwości również dla mniej zamożnych Klientów. Wysokie zyski oraz bezpieczeństwo powinny być dostępne dla każdego, a nie tylko dla wąskiej grupy odbiorców. Firma podjęła decyzję o stworzeniu produktu inwestycyjnego bazującego na wierzytelnościach niebankowych, które mają wysoką rentowność, odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ogromny potencjał rozwoju.

Decyzja o wejściu w branżę pożyczek gotówkowych pozabankowych została podjęta na początku 2016 roku. Stało się tak za sprawą nowelizacji tzw. “Ustawy antylichwiarskiej”, która ograniczyła wysokość oprocentowania pożyczek gotówkowych tzw. “chwilówek”. Nowe regulacje prawne spowodowały, że przedsiębiorstwa z tego sektora musiały zmienić swój model biznesowy. Z udzielania drogich pożyczek na krótki okres (tydzień, miesiąc, kwartał) firmy pożyczkowe rozpoczęły przechodzenie do modelu udzielania tańszych pożyczek gotówkowych z dłuższym okresem spłaty (12- 36 miesięcy). Dodatkowo, aby biznes pozostał rentowny konieczne było podwyższenie opłat około odsetkowych. Powyższa zmiana modelu biznesowego wymusiła narodziny branży sekurytyzacji pożyczek niebankowych.

“Ustawa antylichwiarska” regulując rynek pożyczek pozabankowych stworzyła zupełnie nową niszę na Polskim rynku, którą zauważył zarząd Szkoły Inwestowania S.A. Aktualnie firmy pożyczkowe zarabiają najwięcej na udzielaniu pożyczek. Nie opłaca im się czekać na ich spłatę przez kolejne 1-3 lata przy oprocentowaniu 10%. Dlatego też bardzo przychylnie podeszły do pomysłu odsprzedaży dopiero co udzielonych pożyczek podmiotowi zewnętrznemu takiemu jak Credit Invest S.A. Zastosowanie mechanizmu sekurytyzacji powoduje, że firmy pożyczkowe szybko odzyskują swój kapitał, który mogą ponownie pożyczyć i inkasować kolejne prowizje za udzielenie pożyczki.  Odkupione pakiety wierzytelności regularnie spłacanych oprocentowanych na 10% w skali roku są aktywami, które dają stabilny i przewidywalny zysk na przestrzeni 1-3 lat. Są zatem bardzo atrakcyjne dla podmiotów nastawionych na kilkuletnie inwestycje.

Przy współpracy z kancelariami prawnymi, które obsługiwały największe transakcje sekurytyzacyjne w Polsce stworzono model biznesowy Credit Invest S.A. Wspiera on rozwój firm pożyczkowych, pozwala zarobić Inwestorom, uczciwie wynagradza dystrybucję, a przy tym gwarantuje bezpieczeństwo i stabilny rozwój dla Spółki. Wraz z dużą firmą księgową opracowano kompleksowy system informatyczny, który automatycznie zarządza m.in. zakupami pożyczek czy przelewami.

Zapadła szybka decyzja o zawiązaniu spółki sekurytyzacyjnej. Szkoła Inwestowania kupiła 100% udziałów Credit Invest. Do objęcia fotela Prezesa Zarządu zaproszono Pana Michała Podgórskiego. W latach 2012-2016 pracował on w firmie Kruk S.A. –  największej organizacji zarządzającej wierzytelnościami w Europie Środkowo- Wschodniej. Do jego obowiązków należało przygotowywanie zaawansowanych analiz finansowych na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Właścicieli, a także prognoz krótko- i długoterminowych przepływów pieniężnych dla celów zarządzania płynnością finansową i oceną ryzyka we wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej KRUK S.A. Aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu analiz i rekomendacji dotyczących emisji obligacji sekurytyzacyjnych (publicznych oraz prywatnych).  W Credit Invest stworzył modele statystyczne do zarządzania zakupionymi pakietami pożyczek oraz bezpieczeństwem i płynnością finansową Spółki. Dodatkowo do Rady Nadzorczej Credit Invest S.A. wprowadzono specjalistów z 10-letnim doświadczeniem w branży finansowej. Posiadają oni kompetencje marketingowo- sprzedażowe oraz prawno- finansowe, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo funkcjonowania firmy.

Rys. 1. Model biznesowy Spółki Credit Invest S.A.

Tak właśnie powstał Credit Invest S.A. – jedna z pierwszych w Polsce firm specjalizujących się w dostarczaniu firmom pożyczkowym kapitału na działalność pożyczkową. Spółka nie bierze udziału w udzielaniu, serwisie i rozliczaniu pożyczek oraz nie uczestniczy w windykacji niespłacanych wierzytelności. Główne aktywa Spółki stanowią regularnie spłacane pożyczki krótkoterminowe osób fizycznych zakupywane w formie cesji prawa własności bez zmiany dotychczasowego serwisera. Jednym z największych atutów realizowanych inwestycji są odkupy niespłacanych pożyczek przez firmy pożyczkowe. W ten sposób Credit Invest S.A. zabezpiecza własny model biznesowy.

W pierwszym roku działalności władze spółki za cel obrały pozyskanie 10 mln zł kapitału. Popularność tego produktu była tak duża, że osiągnięto wynik ponad 15 mln zł od ponad 400 Inwestorów, polskich i zagranicznych. Cel na rok 2017 to osiągnięcie 50 mln zł zainwestowanego kapitału. Aby ten plan zrealizować rozpoczęto prace nad budową ogólnopolskiej sieci dystrybucji. Dla podniesienia bezpieczeństwa Spółki trwa ciągła dywersyfikacja portfela posiadanych wierzytelności.

Credit Invest S.A. to dobrze przemyślany biznes stworzony przez grupę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży finansowej. Jako jeden z pierwszych podmiotów na rynku sekurytyzacji pożyczek niebankowych w Polsce ma tylko jeden cel – stać się najlepiej prosperującą firmą tego typu w naszym kraju.

 

 

Kontakt

Masz pytania?

lub odwiedź nas osobiście

Wrocław, ul. Walońska 7/66

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piatek: 9.00 – 17.00

 

 

Partner